Italian Machinery Association konfidencialitātes politika

Jūsu konfidencialitāte ir svarīga uzņēmumam Italian Machinery Association. Šī konfidencialitātes politika satur informāciju par personīgiem lietotāja datiem, kurus savāc Italian Machinery Association un kā šos datus lieto.

Personīgo datu vākšana

Italian Machinery Association var vākt un izmantot dažādus personīgus lietotāja datus par šī tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī jebkurus citus datus, ko lietotājs nosuta Italian Machinery Association.

Personīgo datu lietošana

Italian Machinery Association var izmantot mājas lapas apmeklētāju personīgus datus, lai piegādātu informāciju, kas interesē viņus (komercpiedāvājumu, brošūru), kā arī lai nosūtītu viņam mārketinga informāciju un jaunumus tiem, kas piekrita un pierakstījās to saņemšanai. Italian Machinery Association vāc un uzglabā sekojošus datus:

  • Vārds, uzvārds
  • Firmas nosaukums
  • Adrese (iela, pilsēta, valsts)
  • Amats
  • Tālruņa nr.
  • e-pasta adrese
  • firmas mājas lapa

Gadījumā, ja apmeklētājs nevēlās saņemt mārketinga informāciju un jaunumus, viņa dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, firmas nosaukums, amats, firmas mājas lapa) tiks dzēsti nekavējoties pēc pieprasītās informācijas (brošūras, komercpiedāvājuma) nosūtīšanas viņam.

Gadījumā, ja apmeklētājs vēlas saņemt mārketinga informāciju un jaunumus, viņa dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, firmas nosaukums, amats, firmas mājas lapa) tiks saglabāti Italian Machinery Association datu bāzē visa laika periodā, kamēr Italian Machinery Association nodrošina mārketinga informācijas un jaunumu nosūtīšanas pakalpojumus. Personīgo datu īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī griezties pie Italian Machinery Association ar pieprasījumu izdzēst viņa datus no datu bāzes, izmantojot adresi info@italianmachines.eu.

Gadījumā, ja Italian Machinery Association nodos lietotāja personīgo informāciju saviem aģentiem vai apakšuzņēmējiem tiem pašiem nolūkiem, šiem aģentiem vai apakšuzņēmējiem ir pienākums izmantot šos personīgus datus saskaņā ar šī konfidencialitātes politikas noteikumiem.

Papildus pie augšminētā nosacījumiem, Italian Machinery Association var izpaust lietotāju personīgus datus likumdošanā paredzētajā apmērā, gadījumā ja notiek vai perspektīvā notiks juridiskās procedūras un ja būs nepieciešams noteikt vai pieradīt likumiskās tiesības.

Datu drošība

Italian Machinery Association pieņems tehniskus un organizatoriskus mērus, lai izvairīties no personīgo datu zaudēšanas, nekorektās izmantošanas vai izmaiņas.
Italian Machinery Association glabās lietotāju personīgus datus uz drošiem serveriem.

Dati par elektroniskajām transakcijām, kas notiek šī tīmekļa vietnē, tiks aizsargāti ar šifrēšanas tehnoloģiju.

Datu nosūtīšana starp valstīm

Dati, ko savāc Italian Machinery Association, var saglabāt, apstrādāt un nosūtīt starp jebkuriem valstīm, kurās darbojas Italian Machinery Association, lai nodrošinātu datu izmantošanu saskaņā ar šī konfidencialitātes politiku. Jūs esat ar mieru par šo datu nosūtīšanu starp valstīm.

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Italian Machinery Association var izmainīt šo dokumentu, publicējot jauno versiju sava tīmekļa vietnē. Lai iepazītos ar jebkurām politikas izmaiņām, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni.

Citas tīmekļa vietnes

Šī tīmekļa vietne satur saites uz citām vietnēm. Italian Machinery Association nenes atbildību par jebkuras trešās puses konfidencialitātes politikām vai procedūrām.

Sazināties ar Italian Machinery Association

Ja rodas jautājumi par šo konfidencialitātes politiku vai to, ka Italian Machinery Association rīkojas ar lietotāju personāliem datiem, lūdzam sazināties ar mums.