Vertikālās uzglabāšanas sistēma MODULA LIFT Baltkrievijā

Minskā, Baltkrievijā, veiksmīgi uzstādīta un palaista jauna MODULA automatizētā vertikālās uzglabāšanas sistēma.

Modula vertical lift modules are the ideal solution to recover space on your shop-floor or distribution area, while improving the speed and ergonomics of picking.

Modula Lift vertikālā uzglabāšanas sistēma ir ideāls risinājums vietas taupīšanai, preču drošības un drošības uzlabošanai.