Noliktavas reorganizācija un pārplānošana: darbības, termiņi un priekšrocības

Noliktavai ir fundamentāla loma uzņēmuma darbībā. To nevar uztvert tikai kā fizisku objektu. Tā ir svarīga ražošanas ķēdes daļa, tāpēc tai ir jāīsteno uzņēmuma stratēģiskie pasākumi.

Savas eksistences gadu laikā noliktavas mainījās. Šodien tie var pastāvēt arī ārpus uzņēmumiem, kļūstot par neatkarīgiem, bet mainās arī piegādes un ražošanas principi.

Lai maksimāli izmantotu noliktavas iespējas un neradītu zaudējumus vietas trūkuma dēļ, tā būs pilnībā jāpārplāno. Slikti organizētā lielizmēra noliktavā daudz laika tiek terēts, meklējot vajadzīgo preci vai izstrādājumus.

Bet kā pārplānot noliktavu, sasniegt efektivitāti, neizejot no budžeta robežām? Kādus soļus?

Pirmkārt, novērsiet sīkas ikdienas problēmas (organizējiet tiešās piegādes, izvēlieties izdevīgāko iepakojumu, uzlabojiet ražošanas prognozēšanas metodes). Tālāk, uzņēmuma menedžmentam ir jāveic nozīmīgāki pasākumi, jāiegulda līdzekļus noliktavas pārplānošanā un jāpieņem ekspertu-konsultanti no loģistikas sektora.

Lai pārplānotu noliktavu, veiciet šādas darbības:

1. Gantta diagramma un investīciju novērtējums automātiskajai noliktavai

Nepieciešamo investīciju apmēra noteikšana prasa rūpīgu analīzi, kas norāda, ka projekts atbilst izvirzītajiem mērķiem. Ļoti svarīgi novērtēt projekta ilgumu un noteikt starpmērķus, kā arī apzināties, ka projekts, iespējams, prasīs vairāk laika, nekā ieplānots.

Iesakām uzaicināt ekspertus, kuriem ir pietiekama pieredze šajā jomā. Tādējādi būs vieglāk noteikt mērķus, ņemot vērā uzkrāto pieredzi, vai arī izmantot jau veiktā darba radītājus.

Bet vai noliktavas pārplānošana var nest peļņu? Cik ilgi tas prasīs?

Jaunas noliktavas celtniecībai vai jaunu tehnoloģiju piemērošanai ir nepieciešami izdevumi, kas jāsadala uz periodiem, un bieži tam ir nepieciešama Ganta diagramma.

Šī diagramma rāda darbību sarakstu un laiku, kad konkrētā darbība sākas un beidzas. Uz X ass atspoguļojams laiks no sākuma līdz projekta beigām, bet uz Y ass — tas, kas jāveic, lai pabeigtu projektu. Ievadot diagrammā visas ieplānotās darbības, jūs redzēsiet visu projektu kopumā. Uzreiz būs skaidrs, kur jābūt prioritātei, kādas aktivitātes kavējas, ko var veikt vienlaikus, ietaupot laiku, kā arī kādi uzdevumi ir atkarīgi no citu pienākumu pildīšanas.

Šī diagramma tiek izmantota, lai pārvaldītu jebkādas darbības. Tā var uzrādīt arī citu informāciju: kas veic uzdevumus, vai viņš ir aizņemts pilnībā vai daļēji, kāda uzdevuma daļa jau ir izpildīta un cik vēl ir atlicis.

2. Lietderības audits un ekonomiskais novērtējums

Sāciet ar spēcīgu un vājo pušu analīzi un definējiet darbības, kas jāveic, lai sasniegtu jūsu kopīgo mērķi. Izsekojiet noliktavas darbu, lai atrastu un novērstu kritiskos punktus: tā notiek auditēšana.

Jums ir jākoncentrējas uz procesu, instrumentu, tehnoloģiju un ar tiem saistīto izdevumu galvenajiem rādītājiem. Pamatojoties uz jūsu darbību ekonomiskajā vērtējumā, jūs atrisināsiet visas problēmas un uzlabosiet rezultātus. Analizējot datus, atradīsiet alternatīvas noliktavas organizēšanas, preču uzglabāšanas un loģistikas risinājumus kopumā, salīdziniet tos un izvēlēsieties variantu ar vislabāko izdevumu un guvumu attiecību.

Izvēloties alternatīvu, novērtē tādus aspektus kā telpu plānojums, noliktavas izvietojums, loģistikas sistēma, cilvēkresursi, izdevumi un termiņi. Pamatojoties uz visu apkopoto informāciju, uzņēmuma menedžments varēs izvēlēties vislabāko variantu.

3. Sadalīšana pa vietām

Lai maksimāli samazinātu noliktavas vadības izmaksas un efektīvi pārvietotu preces starp plauktiem, novietojiet produkciju pareizi. Analizējot darbību noliktavā un sastādot procesa karti, jūs varēsiet saprast, kur un kā izvietot produkciju noliktavā un kādus produktus turēt tuvu viens no otra.

Sadalījuma analīze pa vietām ļauj saprast, kur izvietot produkciju un kā to klasificēt, lai ietaupītu laiku un optimizētu resursus.

4. Projekta specifikācija

No brīža, kad izlemjat, ka veiksiet ieguldījumus noliktavā, jāveic projekta detalizēta analīze. Novērtējiet funkcionālos, tehniskos, operācijas un sistēmiskos aspektus, ko noteica lietderības ekonomiskajās novērtēšanas rezultāts.

Pētot projekta datus, jūs iegūstiet galīgo noliktavas novietojuma plānu, rasējumus, sastāvdaļas un šķēlumus. Loģistikas projektam jāietver ēku īpatnības (ja tiek uzstādīti vertikāli liftu plaukti, piemēram, tos var izvietot no ēkas ārpuses, ņemot vērā seismiskās īpatnības) un tehnisko aprīkojumu (piemēram, ugunsdrošības sistēmas, apkures, kondicionētājus, apgaismojumu un saspiestā gaisa padeves sistēmas).

Pamatojoties uz to, varat sastādīt operāciju plānu un izvietot to uz Ganta diagrammas.

5. Dinamiskā simulācija

Dinamiskā simulācija prognozēs, kā sistēma vai iekārta uzvedas dažādos alternatīvos scenārijos. Pamatojoties uz uzņēmuma loģistikas procesu karti un salīdzinot tos dažādos scenārijos, jūs identificēsiet riskus un šauras vietas un varēsiet pārraudzīt jūsu sistēmas darbību.

Tā sākas ar datu vākšanu un koncepcijas modeļa pārbaudi, visu izpētīto scenāriju, hipotētisko gadījumu un pieņēmumu apspriešanu projektētāju komandā. Tālāk definējiet visus scenārijus, ko vēlaties pārbaudīt un salīdziniet rezultātus. Skaitliskie rādītāji tiks pārveidoti par projekta risinājumiem, bet rezultāti būs ilustrēti, lai klients varētu pieņemt lēmumu.

6. Būvprojekts

Dinamiskajai analīzei vislielākā vērtība ir pirms būvprojekta uzsākšanas. Pēc tā apstiprināšanas un piegādātāju izvēles turpiniet kritiski pārskatīt ēku plānus un izpētīt ar automatizācijas risinājumiem saistītus dokumentus.

Pieņemto lēmumu rezultātus ievadiet arī jūsu projekta Gantta diagrammā — tās noteikti ietekmēs projekta norisi un izpildes termiņus. Tālāk pārejiet uz pieņemšanas un nodošanas pārbaudēm visu piegādātāju izstrādājumiem. Tajos ietilpst iekārtu un to daļu pārbaude pirms piegādes un galīgā pieņemšanas.

Garantējot augstu komponentu kvalitāti, jūs nodrošināsiet ražošanas lietderību. Parastā funkcionālā testēšana vai simulācija palīdz saprast, vai aprīkojums atbilst līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pārbaudiet dokumentāciju, tostarp rokasgrāmatas un instrukcijas, rasējumus, plānus, strukturālās un instrumentālās shēmas.

Vertikālie liftu plauktiem komplektā ir ekspluatācijas instrukcijas, apkalpošanas instrukcijas, atbilstības sertifikāts un citi dokumenti — piemēram, garantija vai drošības sertifikāts.

Šāda dokumentācija ir svarīga periodiskām pārbaudēm gan būvniecības laikā, gan pēc tam.

Ir ļoti svarīgi iecelt projekta vadītāju, kurš sekos līdzi visām projekta ieviešanas fāzēm. Piegādātāju darba izsekošana un iekārtu izgatavošana ir ļoti svarīga līdz pat pieņemšanas un nodošanas pārbaudei noliktavā, ja uzstādītā sistēma tiks pārbaudīta atbilstoši plāniem un tehniskajām specifikācijām, un būs skaidrs, ka tā ir uzstādīta un pareizi sadarbojas ar citām sistēmām un iekārtām savā darba vidē.

Ja runa ir par vertikāliem liftu plauktiem, tad šī fāze tiek pabeigta ar WMS programmatūras instalāciju un tās saderības pārbaudi ar uzņēmuma ERP sistēmu.

IMA informācija

Noliktavas optimizācija šodien visbiežāk paredz atkāpšanos no tradicionālā glabāšanas modeļa un pāreju uz kādu no automatizācijas variantiem lielākajā vai mazākajā mērā. Automātiskie izvietošanas risinājumi ļauj maksimāli efektīvi izmantot noliktavas, nepaplašinot plaknes.

Italian Machinery Association ir ekspertu zināšanas automātiskajās glabāšanas sistēmās un to sekmīgas ieviešanas pieredze. Piedāvājam iepazīties ar automātiskajām glabāšanas sistēmām mūsu katalogā un saprast, kā tās var palīdzēt sasniegt jūsu mērķus. Itālijas ražotājs Modula piedāvā plašāko risinājumu klāstu preču uzglabāšanas, izņemšanas un uzskaites automatizēšanai noliktavā.

Ja jūs interesē arī citi materiāli par noliktavu vadīšanu un ražošanas optimizāciju, piedāvājam izlasīt arī sekojošus rakstus:

6 mīti par vertikālām automātiskām noliktavām

Vai jums ir nepieciešams iekārtu remonts, instalēšana vai palaišana no jauna? Vai jūsu operatoriem nepieciešama apmācība? IMA servisa dienestam ir plaša pieredze un zināšanas, lai atrisināt jebkuru problēmu.

Jums vēl ir jautājumi un prasības? Sazinieties ar mums uzreiz pa tālruni vai e-pastu, vai apmeklējiet jebkuru no mūsu pārstāvniecībām.