Pakāpeniskā locīšana paaugstina locīšanas preses ražīgumu

Lai uzlabotu sarežģīto uzdevumu izpildes efektivitāti, ražotāji bieži vērsās pie pakāpeniskās locīšanas. Uz locīšanas preses darba virsmas uzstāda vairākus instrumenta komplektus, vienu pēc otra, ļaujot operatoram apstrādāt sarežģīto detaļu, vai dažādo detaļu sēriju, ar vienu uzstādījumu.

Agrāk operators uzstādīja uz locīšanas preses vienu instrumenta komplektu – matricu un puansonu, un izmantoja to dažas dienas vai pat nedēļas. Tā tolaik bija tradicionālā pieeja pie ražošanas efektivitāti. Tomēr šobrīd, kad pasūtījumu apjomi sarūks, un saīsinājās izpildes termiņi, viss ir mainījies. Šodien, vienas maiņas laikā uz locīšanas preses dažreiz izgatavo 20 dažādu izstrādājumu, vairāki no tiem prasa atšķirīgus instrumentus un laiku to maiņai. Ražotāji nespēj tērēt tam tik daudz laika un resursu.

Sarežģīto detaļu locīšana arī izraisa ražotājiem daudz problēmu. Locījumi, kas prasa dažādus instrumentus, noved pie tam, ka uz sarežģīto izstrādājumu ražošanu, instrumenta maiņu un demontāžu vajag vairāk laika, un efektivitāte pazūd.

Kā var uzlabot efektivitātes radītājus, ražojot sarežģītas detaļas vai mazas detaļu sērijas, kas prasa dažādus instrumenta uzstādījumus? Šajos gadījumos izmanto pakāpenisko locīšanas tehniku (vai locīšanu pa etapiem), kad vairāki instrumenta komplekti, proti, puansonu un matricas, ir uzstādīti viens blakus otram uz locīšanas iekārtas darba virsmas.

Operators veic sarežģītas detaļas locīšanu uz vienas iekārtas ar vienu uzstādījumu. To arī izmanto vairāku detaļu locīšanai, piemēram, saloka piecas detaļas uz viena komplekta, trīs uz otrā, vēl nākamas desmit – izmantojot dažāda instrumenta kombinācijas.

Šāda pieeja jau ierasta uz vairākām ražotnēm, kur pieredzējuši locīšanas operatori regulāri izmanto pakāpenisko locīšanu dažādos savienojumos. Tomēr šis uzdevums nav tik vienkāršs, kā var likties. Nepietiek tikai ar sekciju instrumenta uzstādīšanu uz locīšanas iekārtas darbgalda. Uzstādījumam jābūt tādam, lai operators varētu noņemt detaļu pēc katra locījuma, lai to nesabojātu. Tālāk rodas pats kritiskākais faktors: aizvēršanas augstumu, vai distanci starp darbgaldam un baļķim locīšanas gaitas zemākajā daļā noteiktās operācijas laikā. Lai pakāpeniskā locīšanas strādātu, visi instrumenta komplektiem ir jāpilda savus uzdevumus uz vienāda aizvēršanas augstuma.

Kā locīšanas iekārtu tehniķi un operatori uzstāda iekārtas efektīvai pakāpeniskai locīšanai? Pastāv vairāki varianti.

Atbalsts ar ķīlim: labs variants

Pieņemsim, ka operatoram ir viens instrumenta komplekts locīšanai uz 90 grādiem un cits instrumenta komplekts, arī locīšanai uz 90 grādiem, bet ar citu V-veidigo profilu. Tie iz izvietoti blakus viens otram. Ir pieņemams, ka locīšanas līnija ir pietiekami īsa, lai uzstādīt abus komplektus vienlaikus. Lai formētu otro 90-grādīgo leņķi ar lielāko un dziļāko V-veidīgo profilu, puansona gals pazeminājis nedaudz tālāk. Sanāk dziļāka gaita, kura, ja netiks kompensēta, izraisīs sadursmi ar pirmo instrumenta komplekti, sabojās visu instrumentu, darbgaldu, kā arī izraisīs bīstamību blakus esošām personām.

Lai izvairītos no tā, operatori izmanto veco metodi: atbalstu ar ķīlim. Ievieto pašdarināto ķīli vai balstu zem instrumenta komplektu ar lielāko un dziļāko V-profili tā, lai aizvēršanas augstums kļūstu vienāds ar pirmo komplektu. Tā operators spēs ievietot abus komplektus vienlaikus tā, lai izvairītos no sadursmēm.

Sākumā tas varētu likties vienkārši, tomēr ķīļu izmantošana var arī radīt grūtības, jo prasa laiku un plašu operatora pieredzi. Katram jaunam uzstādījumam vajadzēs cita izmēra ķīles. Dažiem instrumenta tipiem tas var notikt biežāk, nekā ar citiem. Šī pieeja var radīt haosu, izmantojot lean management principus un pieprasīt tik daudz laika, ka var būt ātrāka uzradīsies vienkārša pieeja ar vairākiem uzstādījumiem.

Vienas saimes instruments: labāks variants

Parasti uztverams ka viduvējs risinājums, šī pakāpeniskas locīšanas paveids izmanto instrumentu no vienas un tās pašas saimes, ar to pašu leņķi un V-veidīgo profilu. Matricas un puansona leņķiem jābūt vienādiem katrā komplektā. Piemēram, būs viena 90 grādu matrica un divi 90 grādu puansoni. Ja tie nāk no vienas saimes un viņiem ir vienāds augstums, bet to leņķi ir dažādu, vai ja V-veidīgs profils ir mainījies, tad tos nevar izmantot pakāpeniskai locīšanai.

Šī ir efektīvāka metode, nekā ķīļu izmantošana. Tomēr dažādu detaļu locīšana ar vienādo leņķi un V-veidigo profilu gādās reti. Ārpus vienas instrumenta saimes nepaliek elastības.

Labākais variants: pakāpeniskas locīšanas instruments

Instruments ar vienādo aizvēršanas augstumu ļauj izvairīties no ķīlim un piešķir vairāk elastības, nekā komplekti ar matriču un puansonu vienādiem leņķiem. Pakāpeniskas locīšanas instrumenta (citādi to dēvē par vienāda aizvēršanas augstuma instrumentu) konstrukcija ļauj uzstādīt vairākus matriču un puansonu komplektus vienā darbgaldā. Ar šādu instrumentu vienā uzstādījumā izmanto dažādus leņķus, atstarpes, citu operāciju iekārtas, pat gooseneck puansonus un matricas ar dažādiem V-veidīgiem profiliem. Pēc komplektu uzstādīšanas, operators vienreiz uzstāda sagatavi uz iekārtas, secīgi pārvietojot to no viena instrumentu komplekta uz nākamo.

“Detaļa ģeometrija un instrumenta profili

Pakāpeniska locīšana noved pie taupīgākiem (pēc lean pieejas) procesiem. Tomēr, kā arī citos gadījumos, ražotājam ir jānovērtē šī pieejas lietderību. Starp šiem faktoriem ir detaļas ģeometrija. Ja tās garums ir vienāds iekārtas darbgalda garumam, operators izmantos tikai vienu instrumenta komplektu. Šī gadījumā pakāpeniskā locīšana nav iespējama, jo detaļas ģeometrija neļauj izmantot uz iekārtas vairākus instrumenta komplektus.

Vēl viens faktors – uzdevuma izpildei nepieciešamo profilu daudzums. Pieņemsim, ka uzdevumam ir nepieciešami daži profili, un parasti tiem vajadzētu vairākus instrumenta uzstādījumus. Ja ražotājs izmanto pakāpenisko locīšanu, tad viņam nepieciešams arī atbilstošs instruments. Ar šādu uzstādījumu visi vienas detaļas locījumi veidojas bez instrumentu maiņas.

Kas būtu, ja cehā šāda instrumenta nav? Ja izstrādājumā ir vairāki profili, tad ir jēga vērsties pie tradicionālas locīšanas ar ķīlim. Šī izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, ražojamo izstrādājumu skaita, pasūtījumu biežuma, cik ilgi aizņem ķīļu ražošanas, cik bieži izmanto pakāpenisko uzstādījumu un cik laika tiks ietaupīts ar šādu pieeju.

Locīšana ar nobīdi no centra

Parasti locīšanas prese veic locīšanu ar vienu instrumenta komplektu, un tas ir izvietots darba virsmas vidū, kur spēki ir vienādi. Locīšana preses centrā ļauj operatoram izmantot spēku bilanci. Pakāpeniska locīšana bieži notiek ne tikai centrā, bet arī darba virsmas kreisajā un labajā pusē. Operators pārvietojas starp instrumenta komplektiem. Šeit ir jāņem vērā sekojošo: pakāpeniskai locīšanai pārliecinieties, ka jūsu locīšanas iekārta atbilst locīšanu ar nobīdi no centra.

Kopumā locīšanas iekārtas ar down acting mehānismu labāk izmanto nesabalansēto spēku, nevis ar up acting mehānismu, jo pirmiem ir tonnāžas kompensēšanas ierīces kreisajā vai labajā iekārtas pusē. Šī iekārtai ir hidrauliskie cilindri no traversas kreisās un labās puses. Izmantojot iekārtas vadības sistēmu, tie kompensē tonnāžu no kreisās vai labās puses un ļauj veikt locīšanu ar nobīdi no centra, neapstādinot iekārtu.

No otrās puses, up-acting locīšanas mašīnas ir aprīkotās ar mehānismiem, kas apstādina iekārtu gadījumā, ja ārpus centra ir pamanīta pārāk lielā tonnāža. Nevar teikt, ka locīšana ārpus centra nevar tikt izpildīta uz up-acting iekārtas, tomēr šajā gadījumā rodas garuma un tonnāžas norobežojumi.

Detaļu daudzums un pasūtījuma biezums

Ja jūs ražojat lielo detaļu partijas, tas jums pakāpeniska locīšana būs patiešam efektīva. Tā arī būs efektīvā arī, ražojot citus daudzumus un biezumus, piemēram, ja ražojat sarežģītas detaļas, kas pasūta ļoti bieži.

Ir jānovērtē laiku, kura patēriņš nenes ekonomisko izdevīgumu, piemēram, kad ir dīkstāves instrumenta maiņas un materiāla pārnešanas dēļ. Jo mazāk laika, jo labāk.

Aizmugurējie balsti

Modernās locīšanas iekārtas ar CNC ir aprīkotās ar programmējamām aizmugurējiem balstiem. Tie pārvietojas starp instrumenta komplektiem, atbalstot vienu locījumu pēc otrā un padarot pakāpenisko locīšanu vēl ērtāku.

Aizmugurējo balstu izmantošana vecajās iekārtās vai iekārtās bez CNC ir pilnīgi cita lieta. Visgrūtāk ir ar R asu, proti, ar aizmugurēja balsta pirkstu kustību virzien uz augšu. Aizmugurējais balsts atrodas uz R ass, lai pildītu savu uzdevumu, kad matricas plecs augstumi ir dažādi. Sagatave atrodas uz tās visa locīšanas cikla garumā.

Lai izmainīto aizmugurējo balstu uz locīšanas iekārtām bez CNC, operators pagriež rokturu. Tas neaizņem daudz laika. Aizmugurējo balstu regulēšana parasti ir minimālā vai vispār nav vajadzīga, jo matriču plecu augstumi ir vienādi. Ar dažiem izņēmumiem, lielāks locīšanas iekārtu daudzums bez CNC atbalsta pakāpenisko locīšanu, pat ja matricas plecs nedaudz mainās – ja aizmugurējais balsts atrodas darbgalda vidū.

Noslēgums

Kamēr locīšanas tehnoloģija attīstās, lai apmierinātu klientu vajadzības un atbilst ražošanas elastībai, pakāpeniskā locīšana ir sastopama arvien biežāk. Programmēšana ārpus ceha un trīsdimensiju simulācija parāda programmētājam, kā formējas detaļa katrā no komplektiem. Ja jau noformēts locījums sadursies ar blakus esošo matricu, programmētājs to ieraudzīs un novērs pirms tam, kad sagatave nonāks uz iekārtu.

Moderna darbgalda vadīšanas sistēma parāda simulāciju ar visu darba secību. Dažas locīšanas preses ir aprīkotās ar pedāļiem, kas pārvietojas tur, kur veidots nākams locījums. Uz citiem, LED lampiņas iedegas virs instrumenta, parādot, kur tieši operatoram ir jāpārnāk, lai izveidot nākamo locījumu.

Pat uz vecajām iekārtām pakāpeniska locīšana būtiski ietaupa laiku un naudu. “Vecmodīgā” ķīļu izmantošana ir vēl bieži sastopama un ir efektīva, ražotājiem pastāv arī citi pakāpeniskas locīšanas varianti. Viens no risinājumiem – izmantot instrumentu ar vienādiem leņķiem un augstumiem, otrais – izmantot specifisko instrumentu pakāpeniskai locīšanai.

Laika ekonomija sasniedzama, novēršot lieko laika patēriņu materiāla pārnešanai un instrumenta maiņai, kas ir klasiskie zudumi lean sistēmas jomā. Instruments ar vienādu aizvēršanas augstumu ļauj izmantot Eiropas un Amerikas stila locīšanas iekārtas ar dažādiem instrumenta veidiem.

IMA informācija:

Italian Machinery Association piedāvā dažādu stilu locīšanas instrumentu – Eiropas, Wila, Trumpf, Bystronic stilu. Ja jūs esat Baltijas valstīs, jūs varat arī iegādāties Wilson Tool instrumentu tieši no vietēja izplatītāja Technolink.

  • Ja jūs interesē arī citi materiāli par locīšanas iekārtām, piedāvājam izlasīt arī sekojošus rakstus:

Kā veiksmīgi iedarbināt veco locīšanas presi un pielāgot to

Automatizācija ka locīšanas uzlabošanas rīks

4 padomi efektīvam darbam uz locīšanas preses

  • Ja pienācis laiks paplašināt vai atjaunot jūsu ražošanas jaudu, jūs vienmēr varat griezties pie IMA, lai iegādātos jauno locīšanas presi no pazīstama itāļu ražotāja. Locīšanas presu piedāvājums no asociāciju dalībniekiem mūsu katalogā spēj apmierināt jebkura līmeņa ražotāja vajadzības – no sīkražošanas apakšuzņēmēja līdz pat liela mēroga automatizētām rūpnīcām.
  • Vai jums ir nepieciešams iekārtu remonts, instalēšana vai palaišana no jauna? Vai jūsu operatoriem nepieciešama apmācība? IMA servisa dienestam ir plaša pieredze un zināšanas, lai atrisināt jebkuru problēmu.
  • Jums vēl ir jautājumi un prasības? Sazinieties ar mums uzreiz pa tālruni vai e-pastu, vai apmēklējiet jebkuru no mūsu pārstāvniecībām.