15.04.2019

Metāla pārklājums: ko izvēlēties?

Metāla pārklājums — metālizstrādājumu sagatavošanas pēdējais posms un katra metālapstrādes projekta kritiskais posms. Pārklājums palīdz padarīt produkciju izturīgāku pret rūsu, elektrību, ķīmisko un citu iedarbību. Turklāt metāla segums nostiprina to un palīdz virsmai izskatīties labāk no estētiskā viedokļa.

01.04.2019

Locīšanās iekārtu svarīgums metālapstrādes efektivitātē

Apstrādājot lokšņu metālu, nepieciešams sasniegt pēc iespējas precīzāku rezultātu. Mazāk nekā apmierinošs darbs var izraisīt daudzas problēmas nākamās darba plūsmas stadijās. Tomēr tieši locīšanas presēm ir instrumenti, kas var uzlabot to efektivitāti un precizitāti, un ierīces, kas atvieglo darbu ar tām.

19.03.2019

4 metālapstrādes drošības pamatproblēmas

Metāla apstrādē dažkārt veidojas augsti riski - gan ražošanā, gan metināšanā. Ja esat pārvaldnieks vai atbildat par darba aizsardzību, jums ir zināmi potenciāli darbinieku drošības apdraudējumi. Darbinieka reakcija uz situāciju bieži ir atkarīga no apmācības, organizācijas kultūras, noskaņojuma un vides drošības līmeņa. Ja nevēlaties pieļaut draudus darbinieku veselībai un drošībai, pievērsiet uzmanību četrām galvenajām problēmām, par kurām tālāk stāstīts rakstā.

21.02.2019

Notīrīšana un slīpēšana: kā izvēlēties piemērotu procesu jūsu ražošanai

Metāla apstrādē parasti ļoti augstu novērtē izstrādājumu tīrīšanas un slīpēšanas svarīgumu priekš to apstrādes pabeigšanai vai tālākai apstrādei. Pēdējo gadu laikā ir bijis ievērojams progress tehnoloģiju jomā. Šis faktors palīdz uzlabot metāla izstrādājumu kvalitāti līdz līmenim, kuru sagaida ražotājs.

11.02.2019

Darbaspēka jautājums kļūst aizvien sāpīgāks. Mašīnbūves nozare stāsta par izaicinājumiem

Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē vienīgā iespēja, kur ekonomēt un paaugstināt produktivitāti un kā risināt darbaspēka deficītu, ir ražošanas procesu automatizācija un uzskaites procesu digitalizācija. Tomēr tas prasa nozīmīgas investīcijas, tādēļ process nenoris tik raiti. Šajā rakstā autors apskata aktuālas problēmas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un piemērus, kā to mēdz risināt.

04.02.2019

Visbiežāk sastopamās traumas metalapstrādē

Sakarā ar to, ka pastāv daudz bīstamo faktoru dēļ darba vietā, metālapstrāde tiek uzskatīta par potenciāli bīstamu industriju, ja darbinieki ne vienmēr ievēro drošības tehnikas noteikumus. Tomēr pēdējos gados vidēji smagu traumu apjoms rūpniecībā ir ievērojami samazinājies, kas liecina, ka drošas iekārtas un efektīva drošības tehnikas ieviešana ir ļoti veiksmīgi to novēršanā.

24.01.2019

8 padomi štancēšanas iekārtu un instrumenta kalpošanas laika pagarināšanai

Raksta autors, metālapstrādes profesionālis, ne tikai dalās ar padomiem par to, kā maksimāli pagarināt štancēšanas iekārtu un instrumenta kalpošanas laiku, bet arī ievada lasītāju lietas kursā par pašu štancēšanas procesu un nozīmīgiem aspektiem, kuriem jāpievērš uzmanība vislabāko rezultātu sasniegšanai.

14.01.2019

Kā veiksmīgi iedarbināt veco locīšanas presi un pielāgot to

Daudzas mazākas apakšuzņēmēju ražotnes dažādās pasaules valstīs joprojām izmanto vecās mehāniskās locīšanas preses ar vecākas paaudzes instrumentu, labi kopjot tās. Raksta autors ir pārliecināts, ka daudzi joprojām izmanto šādas preses, vai tos, kas ir nedaudz vienkāršāki par modernām sarežģītām sistēmām, par kurām parasti runa rakstos.

26.11.2018

Pakāpeniskā locīšana paaugstina locīšanas preses ražīgumu

Lai uzlabotu sarežģīto uzdevumu izpildes efektivitāti, ražotāji bieži vērsās pie pakāpeniskās locīšanas. Uz locīšanas preses darba virsmas uzstāda vairākus instrumenta komplektus, vienu pēc otra, ļaujot operatoram apstrādāt sarežģīto detaļu, vai dažādo detaļu sēriju, ar vienu uzstādījumu.

21.11.2018

Jaunas CNC iekārtas izvēle — ko jāņem vērā?

Izskatot jautājumu par jaunas ciparvadības iekārtas iegādi — nav svarīgi, vai aizvietojot veco, kas pabeidza savu dzīves ciklu, vai palielinot ražošanas jaudu, ir jāņem vēra visus faktorus, kas ietekmē ražīgumu, izstrādājumu kvalitāti un ekonomisko izdevīgumu. Ideāla situācijā jaunā iekārta būtu spējīga izpildīt visus tekošus uzdevumus un vēl tai būtu dažas jaunas papildus funkcijas.